Bireysel Emeklilik Nedir?

tarafından
14

45 yaşın altında olan çalışanların devlet tarafından otomatik olarak katılacakları sistemin adı olan bireysel emeklilik yani BES sistemi, 1 Ocak 2017 tarihi ile yürürlüğe girmiştir. Sisteme yapılacak olan girişlerle birlikte tasarruf oranlarında bir artış meydana gelmesi ön görülmektedir. Bu sistem ile çalışan vatandaşlarında emekli olduktan sonra emeklilik öncesindeki refah seviyelerinin aynı seviyede sürdürülmesi amaçlanmıştır. Bu makalemizde sizler için bireysel emeklilik ve BES sistemi hakkında tüm merak ettiklerini aktarmaya çalışacağız.

bireysel emeklilik nedir

Bireysel Emeklilik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bireysel emeklilik sistemi ile ülke ekonomisine bir kaynak oluşturmak amaçlanmıştır. Bu sayede hem devlet kalkınırken hem de çalışan vatandaşların emekli olduklarında da emeklilik öncesi dönemdeki refah seviyelerini koruması amaçlanmıştır.

Bireysel emeklilik veya Bireysel emeklilik sistemi (BES), 2017 ocak ayı itibari ile yürürlüğe girmiş ve 45 yaşın altında olan tüm çalışanlar için zorunlu hale getirilmiştir. Bu sistem sayesinde ekonomik kalkınmanın artması ve devlet tasarruflarında artış hedeflenirken çalışanların da emekli olduklarından yüksek refah seviyesinde yaşamaları hedeflenmiştir. Ayrıca oluşacak olan uzun vadeli fonlar sayesinden ekonomiye ciddi bir kaynak oluşumu söz konusudur. Bireysel emeklilik sistemine katılabilmeniz için 45 yaşın altında yani 1972 yılında ve daha sonra doğmuş olmanız gerekmektedir ve bu şartları sağlayan tüm çalışan vatandaşlar otomatik olarak sisteme dahil edileceklerdir. Bunun yanı sıra hazırlanan kanun tasarısından yer alan bilgilere göre ücret karşılığı tüm çalışanların sisteme otomatik olarak dahil edilmesi ve çalışanların ise iki ay içerisinde cayma hakkı öngörülmektedir.

bes

Dönemin başbakan yardımcısı olan Mehmet Şimşek, kamu ve özel sektörde çalışan vatandaşların bireysel emeklilik sistemine geçişinin otomatik ve kademeli bir biçimde yapılması için gerekli olan bakanlar kurulu kararının imzaya açıldığını ifade etmiş ve yeni düzenleme hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Düzenlemeye göre ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de sisteme geçecek. 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör, 1 Temmuz 2017’de, mahalli idareler ve KİT’ler ise 1 Ocak 2018’den itibaren sisteme dâhil olacak. Öte yandan özel sektörde faaliyet gösteren, 10-49 çalışanı olanlar işverenler aracılığıyla 1 Temmuz 2018’den itibaren, 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 2019’dan itibaren sisteme girebilecek. Bu şekilde mevcut durumda 14 milyonun üzerinde çalışanımız sisteme dâhil olacak” dedi.

Ayrıca bireysel emeklilik sisteminde vatandaşların otomatik katılımının yanı sıra teşvik amaçlı yüzde yirmi beş oranın da devlet desteği de sunulmaktadır. Bu sayede ilk üç yıl içerisinde emeklilik sisteminden ayrılan vatandaşlara devlet katkısı verilmeyecektir. Devlet katkısını hak edebilmeniz için sistemde üç – altı yıl için yüzde on beş, altı – on yıl için yüzde otuz beş, on yılı dolduranlar için yüzde altmış, sistemde en azından on yıl kalmış olan vatandaşlar ve elli altı yaşını tamamlayan vatandaşlar için yüzde yüz oranında olacaktır.

bireysel emeklilik zorunlu mu

Ülkemizde tasarruf oranları dünya ülkeleri tasarruf oranları ile karşılaştırıldığında bu bireysel emeklilik sistemi ile önemli bir yol kat edebileceğini söyleyebiliriz. Sisteme katılım sayesinde tasarruf oranlarının artması hedeflenirken, otomatik katılım ile yurt içindeki tasarrufların artması ve emeklilik sonrası refah seviyesinin emeklilik öncesindeki gibi yüksek seviyede olması sağlanacaktır. 45 yaşın altından olan vatandaşların sisteme otomatik olarak dahil edilmesiyle birlikte toplamda 13 milyon katılım beklenmektedir.

İşveren firmalar bireysel emeklilik sistemi için hazine müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş olan on sekiz adet emeklilik şirketinden en az biri ile emeklilik sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalar ile ilgili kanun gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca idari para cezası verilecektir.